קיץ בגן המדע
לקוח: מכון ויצמן למדע

קמפיין פעילויות קיץ בנושא מים בגן המדע שבמכון ויצמן