לימודים טכנולוגיים
לקוח: משרד החינוך

קמפיין באנרים לעידוד לימודי טכנולוגיה בתיכון