באנר מפל”ס
לקוח: המשרד להגנת הסביבה

קמפיין באנרים עבור “מלפ”ס” – נתונים ומידע על זיהום האוויר