עידן+
לקוח: הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

קמפיין באנרים עבור הרשות השניה – עידן+ – טלויזיה דיגיטלית קרקעית