המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית
לקוח: משרד ראש הממשלה

עיצוב למצגת power point