קרקע להשקעה בתהליך הפשרה
לקוח: אדמה

קמפיין באנרים עבור פרוייקט רכישת קרקעות של “אדמה”
כולל גם עיצוב ובניה של עמוד נחיתה עבור הקמפיין –