אקדמיטק
לקוח: לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה

קמפיין באנרים עבור “אקדמיטק” – תחרות סטודנטים לפיתוח מוצר