קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר השקעה בשוק ההון המאפשר חיסכון נזיל שניתן למשיכה בכל עת1, לצד היתרונות המוכרים של קופת גמל מסורתית - ניהול השקעות מקצועי, מגוון מסלולי השקעה ומעבר ביניהם ללא אירוע מס. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70,000 שקלים בשנה2, ובאמצעות הפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם).

קופת גמל להשקעה מאפשרת להשקיע בשוק ההון וליהנות מניהול מקצועי. מגוון מסלולי ההשקעה מאפשרים לכל חוסך למצוא את המסלול המתאים לו ביותר, בהתאם לצרכיו, מאפייניו האישיים ומידת החשיפה לסיכון שהוא מעוניין בה. כאמור, הכספים בקופת גמל להשקעה ניתנים למשיכה בכל עת*, בכפוף לתשלום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי (הרווח בניכוי האינפלציה), בדומה למכשירי השקעה אחרים בשוק ההון. הכספים שיצטברו בקופת גמל להשקעה יכולים להיות מיועדים לכל מטרה. למשל, לשיפוץ הבית, מימון לימודים לילדים או ככרית ביטחון לתקופת הפרישה.

למי מתאים?
לכל מי שמעוניין שכספיו יושקעו בשוק ההון. קופת גמל להשקעה מהווה בשורה אמיתית לציבור החוסכים ומאפשרת לחסוך לכל מטרה עם נזילות מלאה בכל עת1. חוסכים שיבחרו למשוך את הכסף כקצבה חודשית לאחר גיל 60 על ידי העברת הכספים לקופה לקצבה, ייהנו מפטור מלא ממס. כלומר, כל הקרן והרווחים שנצברו לאורך השנים יהיו פטורים ממס ללא קשר להכנסות אחרות. מדובר בהטבה שעשויה להיות שווה הרבה מאוד כסף.

ניהול תיק השקעות דיגיטלי

ניהול תיק השקעות דיגיטלי המוכר גם כ"פסגות PRO*", מנוהל על ידי פסגות ניירות ערך. המכשיר מאפשר ליהנות מניהול השקעות מקצועי גם בסכומים נמוכים יחסית, החל מ-50,000 שקלים. לשם השוואה, פתיחת תיק השקעות "סטנדרטי" מחייבת לרוב סכום מינימלי של 250,000 שקלים.

פסגות PRO מבטל את הצורך בפגישה פיזית עם משווק בית השקעות. למעשה, התיק נבנה באופן דיגיטלי על ידי אלגוריתם חכם לאחר מענה על שאלון אפיון צרכים מקיף והגדרת רמת סיכון. בין היתר, נשאל המשקיע על מטרת ההשקעה, טווח ההשקעה, מאפיינים אישיים ועוד. בסיום התהליך, המערכת מתאימה לו בצורה אופטימלית תיק השקעות התפור לצרכיו3. בסוף השאלון נציג של בית ההשקעות פסגות יוצר קשר טלפוני עם המשקיע, מוודא שהפרטים שמולאו בשאלון מדויקים ומסיים את התהליך. מרגע זה תיק ההשקעות מנוהל על ידי מנהלי ההשקעות המקצועיים והמנוסים של פסגות ניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעה שנבחרה ומצבי שוק שונים.

תיק ההשקעות מורכב ממגוון קרנות הנאמנות של פסגות. דמי הניהול אטרקטיביים, ויש פטור מתשלום דמי משמרת. יתרון בולט של הכלי הזה הוא תשלום מס רווחי הון רק בעת מימוש ההשקעה. משקיע שיחליט למשוך את כספו רשאי לעשות זאת בקלות ובכל עת4. לאחר ההצטרפות ניתן ליהנות משירות מלא הכולל עדכונים במצב התיק 24/7 באזור האישי באתר פסגות.

למי מתאים?
פסגות PRO מתאים לכל משקיע שמעוניין בניהול השקעות מקצועי ודיגיטלי וברשותו 50,000 שקלים לפחות. המשקיע נהנה מניהול השקעות מקצועי על ידי מנהלי ההשקעות המנוסים והמקצועיים של פסגות ניירות ערך, שעוקבים באדיקות אחר שוקי ההון בארץ ובעולם.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון אטרקטיבי המיועד לשכירים ועצמאיים ומאפשרת לחסוך לטווח בינוני וארוך. בתום 6 שנות חיסכון הכספים בקרן ההשתלמות נזילים למשיכה הונית (חד פעמית) וניתן להשתמש בהם לכל מטרה. ניתן לחסוך בקרן השתלמות גם עבור השתלמות מקצועית, ולהשתמש בכספים למטרה זו בתום 3 שנות חיסכון5.

בקרן ההשתלמות גלומות הטבות מס ייחודיות לשכירים ועצמאים על הסכום הנצבר והרווחים הנובעים ממנו. עבור עצמאים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת**, ושכירים לא ישלמו מס בעבור הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות (עד לתקרת שכר של 15,720 ₪). בנוסף ובניגוד למכשירי חיסכון אחרים, הכספים שהופקדו בקרן ההשתלמות פטורים מתשלום מס רווח הון (עד לתקרת ההפקדה המוטבת שעומדת על 18,240 ₪, נכון ל-2018) של 25%. מדובר בהטבה משמעותית ששווה הרבה כסף. יתרון נוסף לחיסכון בקרן השתלמות הוא האפשרות לקחת הלוואה6 בתנאים אטרקטיביים על חשבון הכספים הצבורים בקרן. כך ניתן יהיה להמשיך לחסוך בקרן, וליהנות מהיתרונות של קרן השתלמות נזילה.

למי מתאים?
עבור שכירים, קרן השתלמות הינה הטבה שניתנת על ידי המעסיק והם לבדם אינם רשאים לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד אליה. ההפקדות לקרן ההשתלמות מתחלקות בין העובד והמעסיק ביחס של 1:3, כאשר ההפקדה המקסימלית של המעביד עומדת על 7.5%. במקרה כזה העובד יפקיד 2.5% משכרו. עצמאים יכולים לפתוח קרן השתלמות בעצמם ולהפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית (או התקרה, הנמוך מביניהם), סכום שייחשב כהוצאה מוכרת (ניכוי) לצורך הטבות מס הכנסה. למרות זאת עצמאי שמעוניין ליהנות ממקסימום הפטור ממס רווח הון יכול לשקול להפקיד 7% מהתקרה, כלומר 18,240 ₪ (נכון ל-2018), כך שרווחים שיצברו מהפקדה זו יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון.

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה פופולרי בישראל. קרן נאמנות מאגדת כמות גדולה של משקיעים המבצעים ביחד השקעה משותפת באותה קבוצת ניירות ערך. המשקיעים מתחלקים באופן שווה ברווחים (כל משקיע לפי חלקו היחסי) ומשלמים דמי ניהול זהים. לכל קרן יש לפחות מנהל השקעות אחד האמון על ניהול נכסי הקרן. מנהל ההשקעות מחליט אילו ניירות ערך לקנות ואילו ניירות ערך למכור, על פי תשקיף המפורסם מראש וקובע באופן מפורט את מדיניות הקרן (למשל, 90% אגרות חוב ו-10% מניות). באתר הבורסה ניתן לקבל מידע רחב על קרנות הנאמנות ומדיניות ההשקעה שלהן, לקרוא את תשקיף הקרן, ולקבל פרטים על מדיניות הקרן, נכסיה, עלויות ועוד. מנהל ההשקעות פועל בהתאם לתשקיף תוך התחשבות במצבי שוק שונים ובמטרה לנצל הזדמנויות.

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה מפוקח שמאפשר גם למשקיעים קטנים ליהנות מניהול השקעות מקצועי. תשואת הקרן המפורסמת היא התשואה נטו, והמשקיע נהנה משקיפות מלאה של הביצועים.

יתרון נוסף ומשמעותי של קרן נאמנות הוא דחיית מס. כל פעולה שמנהל הקרן מבצע, כמו קנייה או מכירה של נייר ערך, אינה מחויבת בתשלום מצד המשקיעים. תשלום המס על ידי המשקיע יתרחש רק כשהמשקיע יבחר לממש את השקעתו, אז יחויב בתשלום מס של 25% על הרווח הריאלי, בדומה למכשירי השקעה אחרים בשוק ההון.

נזילותה של קרן נאמנות גבוהה. ניתן לקנות ולמכור יחידות השתתפות בכל יום בו הקרן נסחרת ללא קנס יציאה, כך שמשקיע המעוניין לממש את הרווחים שצבר רשאי לעשות זאת בכל יום בו נסחרת הקרן ולקבל את כספו כבר ביום המסחר הבא.

למי מתאים?
למשקיעים לכל מטרה, בכל סכום ובכל טווח. ניתן לבצע הוראת קבע חודשית, אפילו בסכומים של מאות שקלים בודדים ולהשקיע סכום חד פעמי. משקיעים בקרן נאמנות נהנים ממכשיר השקעה המאפשר פיזור רחב והקטנה של רמת הסיכון כתוצאה מאירוע בנייר בודד, וכן מנזילות גבוהה.

ניהול תיקים

ניהול תיקים הוא תיק השקעות שנבנה ומותאם באופן אישי לצרכיו של משקיע על ידי בעל רישיון פיננסי. התיק מנוהל על ידי מנהל השקעות מקצועי. בעת פתיחת התיק, משווק ההשקעות נפגש עם הלקוח וממלא עמו שאלון אפיון צרכים מקיף. מדיניות ההשקעה בתיק נגזרת מתשובותיו של המשקיע. ניתן לשנות הגדרות אלו, כמו מידת החשיפה הרצויה לסיכון ושינויים במצב המשפחתי או האישי של המשקיע (חתונה, ילד חדש במשפחה, שינוי קריירה וכו'). מנהל ההשקעות מקבל ייפוי כוח מהמשקיע ומבצע עבורו רכישה ומכירה של ניירות ערך בהתאם למדיניות ולפי שיקול דעתו המקצועי. דמי הניהול משולמים למנהל תיק ההשקעות.

פעילות ניהול ההשקעות מתבצעת בחשבון בנק אישי ייעודי של הלקוח או בחשבון ייעודי בחבר הבורסה פסגות ניירות ערך. משקיעים שמחזיקים בתיק השקעות נהנים משקיפות מלאה ורשאים לקבל בכל רגע נתון מידע לגבי ניירות הערך בתיק. נזילות תיק ההשקעות גבוהה, כך שניתן לתת הוראת משיכה בכל עת ולקבל את הכסף בתוך שלושה ימי עסקים.

למי מתאים?
ניהול תיק השקעות מתאים בדרך כלל למשקיעים שברשותם סכומי כסף גדולים, לרוב מעל 200,000 שקלים ויותר, המעוניינים בניהול השקעות אישי התפור למידותיהם.

תיקון 190

תיקון 190 מעניק הטבה משמעותית לציבור הגמלאים - אפשרות להמשיך להפקיד כספים בקופת הגמל תוך שמירה על נזילות מלאה ויכולת ליהנות מיתרונותיה הרבים של קופת הגמל כמכשיר השקעה בשוק ההון.

כספים המופקדים לקופה מעל התקרה השנתית המוטבת (34,452 ₪ בשנת 2018) ולא ניתנה בגינם הטבת מס (זיכוי או ניכוי) מוגדרים כ"קצבה מוכרת". בכפוף לעמידה בתנאי הסף, בעת המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי) ולא 25% מס (על הרווח הריאלי) כפי שמתבצע לרוב בהשקעות בניירות ערך. חוסך שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית החל מגיל 60, ייהנה מקצבה פטורה ממס ללא קשר להכנסות נוספות, כך שלמעשה אין תשלום מס על הרווחים שנצברו.

בנוסף, מוטביו של חוסך שנפטר חלילה עד גיל 75 וטרם התחיל לקבל קצבה יקבלו את הכספים בפטור מלא ממס. נזכיר כי באפיקי השקעה אחרים המוטבים חייבים בתשלום מס רווח הון שיכול לנוע בין 15% ל-25% (תלוי באפיק). במקרה של מוות מעל גיל 75, מתאפשרת למוטבים משיכה הונית בניכוי מס רווח הון של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי) או קבלת קצבה פטורה ממס.
עבור כספים שהופקדו עד התקרה המוטבת, ניתן למשוך כהיוון קצבה (חד פעמי) לחוסך שעומד בתנאי קצבת מינימום, בכפוף לאישור פקיד השומה. במקרה פטירה הכספים ישולמו למוטבים בפטור ממס הכנסה וממס רווח הון (ללא תלות בגיל הנפטר).

למי מתאים?
משיכת הכספים המהווים קצבה מוכרת מקופת גמל בסכום חד פעמי, ללא קנס שבירה ובכפוף לתשלום מס רווח הון בלבד מתאפשרת לחוסך שעבר את גיל 60 ומקבל פנסיה חודשית של 4,418 ₪ ומעלה (נכון לשנת 2018).

קרן סל

קרן סל7 היא כלי השקעה חדש שנוצר בעקבות רפורמה בענף תעודות הסל, שמטרתה המרכזית היא הפיכתן של תעודות הסל לקרנות סל. קרן הסל דומה במהותה ל-ETF, והיא למעשה קרן נאמנות סחירה שעוקבת אחר נכס הבסיס/המדד. בניגוד לתעודות הסל, שמתחייבות להניב את תשואת המדד, בניכוי עמלות שונות, קרן הסל מבוססת על מאמץ מיטבי (best effort) של מנהל הקרן להשיג את תשואת המדד. במסגרת הרפורמה נוצר מנגנון שמאפשר לקבוע בחלק מקרנות הסל, בנוסף לדמי הניהול הקבועים, דמי ניהול משתנים במטרה ליצור רצועת ביטחון דו צדדית למשקיע. מנגנון זה הינו סימטרי, והוא כולל רכיב של דמי ניהול חיוביים (תוספת לשכר המנהל במקרה שתשואת הקרן גבוהה מתשואת נכס המעקב) וכן רכיב של דמי ניהול שליליים (החזר דמי ניהול במקרה שתשואת הקרן נמוכה מתשואת נכס המעקב). רצועת הביטחון מאפשרת ללקוח לקבל הגנה מפערי עקיבה שליליים עד גובה הרצועה. במקרה הפוך, בו יהיה פער חיובי בתשואת הקרן, מנהל הקרן יקבל את גובה הרצועה והקרן תקבל את יתרת התשואה (ככל שתיווצר) מעבר לרצועה. במידה ומנהל הקרן בוחר לקבוע בקרן מנגנון של "רצועת ביטחון", גובה דמי הניהול המשתנים יהיה בהתאם להוראות הדין בשיעור שנע בין 0.1% ועד 0.3% בהתאם לסוג הקרן ולסוג נכס הבסיס / המעקב. בדומה לקרן נאמנות, קרן סל תהיה כפופה לחוק השקעות משותפות בנאמנות ונכסי הקרן מוקנים לנאמן. קרנות הסל מפוקחות גם ע"י רשות ניירות ערך. קרנות הסל תסחרנה במשך כל שעות המסחר בבורסה בתל אביב.

למי מתאים?
השקעה בקרן סל עשויה להתאים לכל משקיע בשוק ההון, והיא מאפשרת למשקיעים, בין היתר, לגוון את תיק ההשקעות ולהיות חשוף למגוון ניירות ערך גם בסכומים נמוכים של מאות בודדות של שקלים.

רוצים לדעת יותר על הרפורמה להפיכת תעודות הסל לקרנות סל?לחצו כאן

בחר מכשיר השקעה אחר

הריבית אפסית?
הכסף שלכם יכול לעבוד בשבילכם

יש לכם כסף פנוי להשקעה ששוכב בעו"ש או בתוכנית חיסכון בבנק ולא מניב רווח? כעת יותר מתמיד, כדאי להכיר את אפשרויות ההשקעה והחיסכון שיעזרו לכם לקבל יותר. אל תוותרו, קחו לעצמכם 5 דקות, ייתכן שקריאת הכתבה הבאה תהיה שווה לכם הרבה כסף >>

נובמבר 2018|בשיתוף:

כבר שנים שהריבית במשק הישראלי אפסית. המשמעות היא שפיקדונות ותוכניות חסכון אינם אטרקטיביים עם ריבית נמוכה שכזו, וכסף ששוכב בעו"ש אינו מניב תשואה. אך גם לסביבה מאתגרת שכזו יש פתרון: לפנות לשוק ההון. השקעה בשוק ההון מציעה חשיפה למגוון מכשירי השקעה וחיסכון, המאפשרים פיזור רחב של כסף גם בסכומים קטנים. חשוב לזכור כי מטרת הפנייה לשוק ההון אינה "לעשות מכה" אלא להבין כי מדובר בהשקעה לטווח ארוך שלפי נתונים היסטוריים, עשויה להיות משתלמת.

פירוט תשואות לפי אפיקי השקעה
נא בחרו את טווח הזמן להצגה
10 שנים 5 שנים שנתיים
% תשואה
%
S&P 500
מדד הכולל את 500 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בארה"ב
%
MSCI All Country
מדד מניות עולמי שעוקב אחר ביצועיהן של אלפי חברות מ-45 מדינות שונות בעולם, חלקן מתפתחות וחלקן מפותחות
%
ת"א 125
מדד העוקב אחר 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א
%
קונצרני כללי
מדד הכולל את כלל איגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בבורסה בת"א
%
ממשלתי כללי
מדד הכולל את כלל איגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בבורסה בת"א
%
ריבית חסרת סיכון
שיעור הריבית התיאורטי על השקעה שאינה כרוכה כלל בסיכון, ביחס לתקופת ההשקעה המבוקשת
יש ללחוץ על אפיק ההשקעה להסבר נוסף
עברו עם העכבר מעל אפיקי ההשקעה להסבר נוסף
*הנתונים נכונים ל-01/11/2018. כל המדדים הינם במונחי Total Return. תשואות מדדי חו"ל הינן במט"ח

המגוון הרחב של מכשירי ההשקעה שקיימים היום מאפשר לכל אחד לבחור בכלי המתאים לו ביותר, בהתאם לצרכיו והעדפותיו. רוב המכשירים מציעים מגוון רחב של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, ומאפשרים לעבור ביניהם באופן חופשי וללא עלות.

ריכזנו עבורכם מידע חשוב על מכשירי השקעה נפוצים:
קופת גמל להשקעה
קופת גמל להשקעה
השקעה נזילה - משיכה בכל עת
להמשך קריאה >>
ניהול תיק השקעות דיגיטלי
ניהול תיק השקעות דיגיטלי
השקעה החל מ-50 אלף ₪
להמשך קריאה >>
קרן השתלמות
קרן השתלמות
חיסכון לשכירים ולעצמאים עם הטבות מס ייחודיות
להמשך קריאה >>
ניהול תיק השקעות
ניהול תיקים
השקעה החל מ-200 אלף ₪
להמשך קריאה >>
תיקון 190
תיקון 190
הטבות מס משמעותיות החל מגיל 60
להמשך קריאה >>
קרן נאמנות
קרן נאמנות
מכשיר השקעה בניהול אקטיבי
להמשך קריאה >>
קרן סל
קרן סל
מכשיר השקעה עוקב מדדים
להמשך קריאה >>