שימור עצים
לקוח: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קמפיין באנרים בנושא שימור עצים