שכונת הפארק בחדרה
לקוח: אלמוג גרופ

קמפיין באנרים עבור “שכונת הפארק בחדרה” – פרוייקט רכישת קרקעות של אלמוג גרופ
כולל גם עיצוב ובניה של עמוד נחיתה עבור הקמפיין –