כלכליסט

המהלך העסקי של השנה

x ההרשמה לתחרות

"המהלך העסקי של השנה"

הסתיימה,


הכרזה על הזוכים תיערך במסגרת ועידת התחזיות 2018 של כלכליסט ב-25/12/17

בברכה, צוות כלכליסט

אודות

כלכליסט בשיתוף BDO בוחרים את המהלך העסקי של השנה שחלפה. מועמד לבחירה: כל מהלך עסקי משמעותי שהוביל לתפנית בחברה, השיא ערך לבעלי מניותיה, הרחיב את תחומי פעילותה והשפיע על שוויה ועל הענף שבו היא פועלת.

תנאי סף להשתתפות:

 • חברות ישראליות ציבוריות, מדווחות או סחירות, בארץ או בחו"ל*
 • כל מהלך עסקי שהתרחש בשנה החולפת, בחברה או בחברת בת בשליטתה, לפי מועד התחלה או סיום
* או שיש להן מטה בישראל

קריטריונים לבחירה:**

 1. מאפייני העסקה (30%)
  • ההיקף הכספי של העסקה ביחס לגודל החברה (מאזן, שווי);
  • ייחודיות, יצירתיות וחדשנות - האם המהלך ראשוני מסוגו בחברה ו/או בשוק;
  • האם וכיצד השפיעה העסקה על הענף בו עוסקת החברה
 2. מאפייני העסקה מבחינת חסכון ו/או רווח (40%)
  • חסכון הנובע מהעסקה - סינרגיה עסקית ו/או תפעולית, חסכון מימוני;
  • רווח הנובע מהעסקה - הצפת ערך לחברה ולבעלי המניות, גידול בהיקפי המכירות וכיו"ב;
  • התאמת המבנה המימוני לסיכון התפעולי הנובע מהעסקה;
  • השפעת העסקה על שווי השוק ו/או תשואות אגרות החוב
 3. מיצובה ומעמדה העסקי של החברה לפני ואחרי המהלך (30%)
  • כיצד צפויה העסקה להשפיע על החברה ו/או בעלי המניות בשנים הבאות
  • האם יש במהלך פניית פרסה (ייצוב חברה בקשיים, הקלה בגמישות פיננסית) או קפיצת מדרגה
  • האם העסקה הרחיבה את תחומי הפעילות של החברה (הרחבת סל המוצרים או כניסה לשווקים חדשים)
** החברות המועמדות יבחנו עפ"י ביצועים יחסיים ולא עפ"י גודל אבסולוטי

מהלך התחרות:

6/8/17 - פתיחת הגשת מועמדות ותחילת שלב הבחירה: בשלב זה יתקיים סינון ראשוני על ידי מערכת כלכליסט ומשרד רוה"ח המלווה לצורך בחירת המשתתפים העוברים לשלב הבא, בהתאם לעמידה בקריטריונים שצוינו בתקנון.
15/10/17 - מועד אחרון להגשת מועמדות.
2/11/17 - שלב חצי הגמר בו ייבחנו החברות שעברו את שלב הסינון הראשוני (ע"י מערכת כלכליסט ומשרד רואי החשבון המלווה) ויעלו לדיון ובחינה בקרב חברי צוות השיפוט. רשימת החברות שנבחרה בשלב חצי הגמר,תפורסם בכלכליסט והחברות יוזמנו להופיע בפני חבר השופטים במעמד הגמר.
30/11/17 - שלב הגמר ובחירת הזוכים: החברות הנבחרות יגיעו לפגישת פיצ'ינג (פרזנטציות) מול חבר השופטים, שבסיומה ייבחרו המקומות הראשונים.
25/12/17 - ההכרזה על הזוכים והענקת אות "המהלך העסקי של השנה": האירוע יתקיים במסגרת ועידת התחזיות 2018 של "כלכליסט" ויסוקר בהרחבה בעיתון ובאתר "כלכליסט".